Delete message - confirmation

Lundi, le 28 mars 2011
De la part de Mamy pour Ranto

angel.bartlebee@yahoo.fr

Raha indro ny volana hitsiky,
Raha toa ny masoandro hibaliaka
Raha sendra ny androko ho fifaliana
Raha sahirana ny rivotra hitsioka
Raha rahonan'aloka iny lanitra iky
Raha manoran-dranomaso ny fiainantsika
Raha tofoka alahelo sy arivam-panahiana
Raha feno ngidy mafaika ny kapoakantsika
Raha ny amiko rehetra setrin'hakiviana
Raha ny lasako manontolo foto-tsorisory
Dia tsy misy azo atao noho Izy Manendry
Ka milefitra ny loha, mionona ny saina
Ary manaiky fotsiny,tsy afamanoatra...
Fa ny foko kosa
Raha mbola mitempo dobok'aina
Raha mbola ikorian-dra mafana
Raha mbola rohizampofon'aina
Dia ho ti'anao tsy ho hay rarÓna
tsy sanatria ho dibok'adalana
Na rendriky ny ranompahamamoana
Fa tia anao tsy miato,ho ti'anao hatrany
Ho tia anao tsy ho hay tohaina...

Admin password :